Δήμος Σπάρτης : Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                               

ΔΗΜΟΣ  ΣΠΑΡΤΗΣ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης κατά τη συνεδρίαση του της 23ης /2/2011 θα επιδιώξει τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που προβλέπεται στο άρθρο 76 Ν.3852/10.

Ήδη, εγκαίρως, με σχετική ανακοίνωση- πρόσκληση, που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου από αρχάς Ιανουαρίου 2011 έχει γνωστοποιηθεί προς όλους τους τοπικούς εμπορικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς, αθλητικούς, πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικές οργανώσεις, κινήσεις πολιτών, δημότες και λοιπά, η εν λόγω πρόθεση του Δήμου.

Επειδή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ορίζονται κατά το νόμο επιπλέον μέλη μετά από κλήρωση δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της, ο οποίος συνολικός αριθμός μπορεί να είναι από είκοσι πέντε έως πενήντα μέλη.

Επειδή κατ’ επέκταση ο αριθμός των δημοτών που θα οριστούν μετά από κλήρωση κυμαίνεται από οκτώ έως δεκαεπτά μέλη, ανάλογα με τα μέλη των φορέων που ορίζονται σε αυτήν.

Επειδή ο νόμος δεν αναφέρει εάν η κλήρωση γίνεται τυχαία επί του συνόλου των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους ή  έπειτα από αίτηση όσων εγγεγραμμένων ενδιαφέρονται.

Επειδή κατά την άποψή μας στην πρώτη περίπτωση θα δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος από μία τυχαία κλήρωση (ετεροδημότες, μετανάστες, δημότες που δεν επιθυμούν να μετέχουν κ.λ.π.)

 προτείνουμε η κλήρωση να διενεργηθεί μεταξύ όσων εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

 Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου και καλούμε δια της παρούσης όσους δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν μετά από κλήρωση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που προτιθέμεθα να συγκροτήσουμε, να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή με σχετική αίτησή τους προς τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ.Γεώργιο Συνοδινό, έως την 22/2/2011.

Πληροφορίες:  τηλ.2731361255.

 

Σπάρτη 15/02/2011

Ο Αντιδήμαρχος Σπάρτης

Συνοδινός Γεώργιος