ΚΑΠΗ Μολάων


Αναλώσιμα υλικά στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκoμείου Μολάων από το ΚΑΠΗ Μολάων

Η Υπεύθυνη του ΚΑΠΗ Μολάων κ. Καλλιόπη Καρυτσιώτη και η Κοινωνική Λειτουργός κ. Βίκυ Αγκότη μαζί με την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Μονεμβασίας κ. Παναγιώτα Αλειφέρη παρέδωσαν στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αναλώσιμα υλικά.

20/10/2014

Το ικανοποιητικό χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε απο την πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων στις 25 & 26 Ιουλίου 2014 έδωσε τη δυνατότητα στο ΚΑΠΗ να προβεί στην αγορά των απαραίτητων υλικών για να βοηθήσει τη Μ.Τ.Ν. του Νοσοκομείου Μολάων.

Τα υλικά παρέλαβε ο Προϊστάμενος της Μ.Τ.Ν. κ. Πρέσβελος και η κ. Άντα Αρώνη παρουσία του Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Μολάων κ. Δημητρίου Παναγόπουλου.

Το ΚΑΠΗ ευχαριστεί και πάλι αυτούς που πρόσφεραν βιβλία αλλά και αυτούς που τα αγόρασαν και ετσι πραγματοποιήθηκε η αγορά των υλικών.