Αστυνομική επιχείρηση στη Λακωνία


Αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στη Λακωνία

Συνελήφθησαν είκοσι (20) άτομα, προσήχθησαν σαράντα εννέα (49) και έγινε έλεγχος σε διακόσια εβδομήντα (270)

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εκατόν ογδόντα έξι  (186) οχήματα και βεβαιώθηκαν συνολικά είκοσι δύο (22) παραβάσεις

Οι αστυνομικοί έλεγχοι στοχεύουν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2014, αστυνομική επιχείρηση, στις ευρύτερες περιοχές των Δήμων Ευρώτα, Ανατολικής Μάνης και Μονεμβάσιας Λακωνίας, η οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, έγιναν έλεγχοι σε διακόσια εβδομήντα (270) άτομα, εκ των οποίων εκατόν πενήντα επτά (157) ήταν ημεδαποί και εκατόν δεκατρία (113) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε εκατόν ογδόντα έξι (186) οχήματα.

Επιπλέον, προσήχθησαν συνολικά σαράντα εννέα (49) άτομα, από τα οποία έντεκα (11) ήταν ημεδαποί και τριάντα οκτώ (38) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν είκοσι (20) άτομα.

Πιο αναλυτικά:

  • Ένας (1) αλλοδαπός, για πλαστογραφία πιστοποιητικών.
  • Δύο (2) ημεδαποί, για παράνομη αμμοληψία.
  • Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Ένας (1) ημεδαπός, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.
  • Δεκαπέντε (15) αλλοδαποί, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά είκοσι μία (21) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και μία (1) παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.   

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς.

Οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη, αλλά και στην καταστολή της εγκληματικότητας, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.