ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ.:


 

 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με ανακοίνωσή του  αναφέρεται στα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν στους Μολάους.

 

7/2/2011

Ο Δήμος Μονεμβασιάς μετά τα τελευταία περιστατικά, ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ  κάθε μορφή βίας και θα προβεί σε κάθε ενέργεια, η οποία αφενός θα ενδυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων και αφετέρου θα συμβάλει στην αρμονική συνύπαρξη των οικονομικών μεταναστών, με γνώμονα την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη της περιοχής.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ