Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος"


Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος" : Εντυπωσίασε η Έκθεση Λακωνικού Βιβλίου & Ζωγραφικής

Εντυπωσιακή ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ & ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ από την Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος" κατά τις εκδηλώσεις του 32ου Σπάρταθλον.

Η Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος", κατά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Σπάρτης για το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, εντυπωσίασε με την Έκθεση Λακωνικού Βιβλίου και κατέπληξε με την Έκθεση Ζωγραφικής, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι επιτελεί άριστα το πνευματικό της έργο και συμβάλλει τα μέγιστα σε επίπεδο τέχνης και πολιτισμού!

Στο πλήθος του κόσμου έμειναν οι καλύτερες εντυπώσεις και η Ένωση Π. Δ. Λ. εισέπραξε στο ταμείο της τα συγχαρητήρια όλων, ανεβάζοντας έτσι τις μετοχές της στο χρηματιστήριο του Πνεύματος!

Ένωση Πνευματικών Δημιουργών Λακωνίας "Χείλων ο Λακεδαιμόνιος"