Σχολικοί τροχονόμοι


Σχολικοί τροχονόμοι για το 5ο & 7o Δημοτικό σχολείο Σπάρτης

Από το 5ο Δημοτικό σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2014 – 2015 θα λειτουργήσει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και την  Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014.

Η ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ, Μ.Α

=================

Από το 7ο Δημοτικό σχολείο Σπάρτης ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2014 – 2015 θα λειτουργήσει ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες, να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου, μέχρι και την  Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΗΓΑΚΟΥ