Δήμος Σπάρτης - Κοινωνική πολιτική


Οργάνωση Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο Δήμο Σπάρτης


Ο Δήμος Σπάρτης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του και με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές που οι οικογένειες τους αδυνατούν οικονομικά να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα, οργανώνει Κοινωνικό φροντιστήριο, που θα λειτουργήσει απογευματινές ώρες στο 1ο Λύκειο Σπάρτης στα εξής μαθήματα:    
•    Μαθηματικά
•    Φυσική
•    Χημεία
•    Έκθεση
•    Βιολογία
•    Γραμμικό Σχέδιο
•    Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
•    Λατινικά
•    Οικοδομική

Για μαθητές της Α,΄Β΄και Γ΄ Λυκείου.

Αιτήσεις από μαθητές και καθηγητές υποβάλλονται στο τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου Σπάρτης. Ευαγγελιστρίας 85-87 στα τηλ.2731022226 εσ.112,113,114,115.