«Από τον Μυστρά στη Ζάτουνα»


16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014: «Από τον Μυστρά στη Ζάτουνα», θα είναι η εκδήλωση που θα γίνει στη Ζάτουνα Αρκαδίας, όπου η Αρχαιολόγος Βυζαντινολόγος κα Πάντου, θα μιλήσει για τους Ζατουνίτες αγιογράφους που αγιογράφησαν τον Μυστρά και εκκλησίες στην Λακωνία. Μια σπουδαία εκδήλωση με ιστορικό ενδιαφέρον για την Ζάτουνα.