Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 6/8/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 με θέματα :

1ο Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Διόρθωση πινάκων επικειμένων πράξης εφαρμογής περιοχών Χαρισίου – Αγ.Ειρήνης – Πλατανιστά»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου» αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

3ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών της προμήθειας, ενταγμένης στο Χ.Π. «ΔΕΠΙΝ 2007-2013» με τίτλο «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης – Προμήθεια εξοπλισμού», υποέργο 2 της πράξης «Ανάπλαση παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση κωδικών μισθοδοσίας

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014”

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

6ο Περί αναμορφώσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την πάγια προκαταβολή τοπικών-δημοτικών κοινοτήτων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

7ο Περί μίσθωσης ακινήτου για ΚΕΠ  Μυστρά

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

8ο Περί εκμίσθωσης καταστήματος 10 της Δημοτικής Αγοράς

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ», καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί ψήφισης πίστωσης για κάλυψη εξόδων προβολής του Δήμου Σπάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA.

Εισηγητής ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

11ο Περί αιτήσεων Αρφάνη Ιωάννη του Εμμανουήλ, Τζούβελη Γεωργίου του Σπυρίδωνα, και  Βαχαβιώλου Μιχαήλ για ανανέωση μείωσης μισθωμάτων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Εγκαταστάσεις πρατηρίου υγρών καυσίμων και πλυντηρίου – λιπαντηρίου αυτοκινήτων σε ακίνητα στα Ο.Τ. 100 και 99 αντίστοιχα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σπάρτης επί της Ε.Ο. Σπάρητς – Τρίπολης και της οδού Φοίβου Απόλλωνος.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014»

Εισηγητής ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης