Περιφέρεια Πελοποννήσου - Υποδομές.


Δόθηκε στην κυκλοφορία την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 η παράκαμψη των Βουτιάνων.

Το συγκεκριμένο έργο σε συνδυασμό με τις βελτιώσεις σε ασφαλτικούς τάπητες και διαγραμμίσεις που εκτελέστηκαν τους τελευταίους μήνες στο υπόλοιπο τμήμα του δρόμου Σπάρτης – Τρίπολης έχουν βελτιώσει κατά πολύ την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των οχημάτων.