Δήμος Σπάρτης - Τεχνικά έργα


ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

   Ο Δήμος Σπάρτης κάνει γνωστό ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών του έργου : «Ανάπλαση Οδού Λεωνίδου», θα συνεχιστεί η απαγόρευση  κυκλοφορίας οχημάτων και στα δύο ρεύματα της οδού Λεωνίδου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λυκούργου και Όθωνος Αμαλίας μέχρι  την 05:00 ώρα της 5Ης  Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη.

   Παρακαλούνται οι οδηγοί όπως επιδείξουν κατανόηση για την προσωρινή αναστάτωση.

Σπάρτη, 28 Ιουλίου 2014

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΡΓΕΙΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ