Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 23/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Μολάων» αναδόχου εταιρείας ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί συμπλήρωσης - τροποποίησης της υπ’ αριθ.293/25-06-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Περί έγκρισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας για την υλοποίηση της πράξης «6ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης - 7ο Νηπιαγωγείο».

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Κανακάκος

3ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης σύμβασης προμήθειας βυθιζόμενου κάδου με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

4ο Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α’ τριμήνου 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί συγκρότησης επιτροπής προμήθειας κλιματιστικών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς στην Τ.Κ. Παρορείου», καθορισμού φυσικού αντικειμένου και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών – ζημιών στον πρώην ΧΑΔΑ».

Eισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΓΕΩΡΓΙΤΣΙΟΥ.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 2014”

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί έγκρισης πραγματοποίησης εκδήλωσης για τo χαρακτηρισμό του αιωνόβιου πλατάνου στην πλατεία της Τ.Κ Αρνας, Δ.Ε Φάριδος του Δήμου Σπάρτης ως Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης- τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί ανάκλησης της αριθ.322/07-07-2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί Δωρεάν παραχώρησης ή μη Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Βασσαρά» και λήψης νέας απόφασης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

12ο Περί αίτησης Ευάγγελου Περγαντή για οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο Παρορείου

Εισηγητής ο κ.Χρήστος Κανακάκος