Θέμα : Διακοπή χρηματοδότησης του Προγράμματος Θησέας.


 

Παρέμβαση Θανάση Δαβάκη στη Βουλή για τη διακοπή χρηματοδότησης του  Προγράμματος Θησέας.

 

Την εξόφληση των οφειλών προς τους ΟΤΑ για έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια του Προγράμματος Θησέας, ζήτησε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με παρέμβαση του στη Βουλή, ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Θανάσης Δαβάκης.

Το πλήρες κείμενο της Ερωτήσεως του κ. Δαβάκη έχει ως εξής :

Το Πρόγραμμα Θησέας που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 3274/2004 , είχε ως στόχο να  ενισχύσει την ανάπτυξη των Ο.Τ.Α., να υποστηρίξει την επενδυτική τους δραστηριότητα, να τους καταστήσει πραγματικά αυτοδιοικούμενους οργανισμούς και να προωθήσει την άσκηση αποτελεσματικής και ποιοτικής διοίκησης των τοπικών υποθέσεων, αλλά και την ορθολογική και διαφανή κατανομή των πόρων που κατευθύνονται σε αυτούς.

Αν και με την υπ’αριθμ. 27/22-12-2009 Απόφαση του, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράτασή του Προγράμματος μέχρι 31/12/2011, εντούτοις η Κεντρική Επιτροπή  Παρακολούθησης του προγράμματος με την υπ’αριθμ. 1247/22-6-10 απόφασή της, όρισε ότι θα χρηματοδοτηθούν μόνο τα προγράμματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δημοπράτησης και έχουν κατοχυρώσει και ανακοινώσει τη δημοπράτηση αυτή μέχρι την 25η Ιουνίου του 2010, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των ΟΤΑ.

 Σε πρόσφατη απάντηση του αρμοδίου Υφυπουργού κ.Ντόλιου σε Ερώτηση στη Βουλή, αναφέρθηκε ότι οι πληρωμές των έργων  που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Θησέας και υλοποιούνται σύμφωνα με την απόφαση 1247/22-6-10 της Κεντρική Επιτροπής Παρακολούθησης, θα πραγματοποιηθούν έως την ολοκλήρωσή τους σε βάρος των πιστώσεων των Πόρων του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράμματος.

Όμως, μέχρι  σήμερα  δεν χρηματοδοτούνται ούτε τα έργα που έχουν κατοχυρωθεί μέχρι την 25η Ιουνίου 2010, ούτε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα. Το γεγονός αυτό εντείνει την οικονομική ασφυξία ακόμη και υγιών Δήμων που ξαφνικά εμφανίζονται να χρωστάνε σε εργολάβους, ενώ διακόπτονται ή παραμένουν ημιτελή χρήσιμα έργα που είναι απαραίτητα  για την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.Υπουργός:

1. Πότε προτίθεστε να προβείτε στην εξόφληση των οφειλών προς τους ΟΤΑ για έργα που υλοποιούνται στα πλαίσια  του Προγράμματος Θησέας;

2. Ποια έργα στο Νομό Λακωνίας υλοποιούνται μέσω του Προγράμματος Θησέας και ποιο είναι το συνολικό ποσό που οφείλει το Υπουργείο στους Δήμους;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Αθανάσιος Π. Δαβάκης