Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συνεδριάζει την Τρίτη 22/7/2014 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2014»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & αντ/ρος Ο.Ε. κ. Χριστάκος Σταύρος.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Μολάων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Τοποθέτηση μεταλλικών στύλων χαμηλού ύψους με ενσωματωμένα φωτιστικά σώματα από τη θέση Lazareto μέχρι την πύλη του Κάστρου»

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

4. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου όπισθεν Δημαρχείου (Β΄ Φάση ανάπλαση εισόδου Λάρνακα)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη επέκτασης υπάρχοντος κτιρίου Γυμνασίου Δ.Ε. Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ. Ιέρακα».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

7. «Περί συμπληρωματικής απόφασης για την παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του ΙΚΑ Νεάπολης, σχετική η αριθ. 279/2013 Α.Δ.Σ.)».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

8. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 37/2014 Απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας», η οποία αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

Εισηγήτρια: κ. Αλειφέρη Παναγιώτα, Πρόεδρος του Ν.Π.

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί εκμίσθωσης Δημοτικού Χώρου στον Οικισμό Πλύτρα Τ.Κ. Παπαδιανίκων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί εγκρίσεως των όρων επέκτασης εσωτερικού δικτύου υδροδότησης, με ίδια χρηματοδότηση στην Τ.Κ. Νομίων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

12. «Περί εγκρίσεως των όρων σύνδεσης παροχής ύδρευσης ΕΕΛ οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου Τ.Κ. Παπαδιανίκων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

13. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

14. «Περί συγκροτήσεως Επιτροπής διενέργειας ελέγχου σε παιδότοπους».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.