Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 16/7/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί έγκρισης υλοποίησης του υποέργου 1 «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης» της πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή»

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού στα πλαίσια του υποέργου (1) «Διοικητική υποστήριξη και εσωτερική αξιολόγηση της πράξης »της πράξης 453617 με τίτλο «Δράσεις Πολιτισμικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης με αρωγό τις σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή»

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

3ο  Περί έγκρισης και παραλαβής τευχών δημοπράτησης της μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης σχολείου Χρύσαφας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί αιτήματος κ.Αρετής Ρασσιά (Καθορισμός ειδικής χρήσης γης  στο ισόγειο ακινήτου επί της οδού Κων.Παλαιολόγου 7 στη Σπάρτη – Ο.Τ.156Α)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

6ο Περί έγκρισης της με αριθμ.96/14 μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Άρνας»  του Δήμου  Σπάρτης  και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης  αυτής

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο  Περί αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωσης, λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων, του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

8ο  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποκατάσταση βλάβης οχετού στην ΤΚ Αγ. Ιωάννη»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για «Αποκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος άρδευσης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για ενίσχυση των κωδικών μισθοδοσίας της δημοτικής αστυνομίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

11ο Περί έγκρισης κυκλοφοριακής μελέτης και σχεδίου κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση θέσεων για στάση τουριστικών λεωφορείων σε επιχειρήσεις ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο Περί έγκρισης της αριθ.66/02-07-2014 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάρτης με θέμα «τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014»

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

13ο  Περί ανάκλησης της αριθ.332/07-07-2014 Α.Δ.Σ. με θέμα «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την Έκτακτη Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία την 30 Νοεμβρίου και τη 1η Δεκεμβρίου στις ΔΕ Σπαρτιατών, Φάριδος, Οινούντος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών και ΤΚ Καρυών».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο  Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την Έκτακτη Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία την 30 Νοεμβρίου και τη 1η Δεκεμβρίου στις ΔΕ Σπαρτιατών, Φάριδος, Οινούντος, Πελλάνας, Μυστρά, Θεραπνών και ΤΚ Καρυών».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Ευστράτιος Κοκκορός