Ηρακλής Τριχείλης : Επιστολή προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.


 

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης με επιστολή του προς τον ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. Γιάννη Ραγκούση αναφέρεται στη Διακοπή χρηματοδότησης έργων του προγράμματος ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’.

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ MONEMBAΣΙΑΣ.

 

Μολάοι, 21-01-2011

 

ΠΡΟΣ:          ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,               

                    ΑΠΟΚΕΝΤΡ. & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

                    κ. Ραγκούση Ιωάννη

                    ΑΘΗΝΑ

      ΘΕΜΑ:  Διακοπή χρηματοδότησης έργων του προγράμματος ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’.


Κ. Υπουργέ,

Το πρόγραμμα ‘’ΘΗΣΕΑΣ’’ θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 3274/2004 με χρονικό ορίζοντα τα έτη 2005-2009 ως ένα χρήσιμο εργαλείο στα ‘’χέρια’’ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εκτέλεση σημαντικών και απαραίτητων έργων σε όλη τη χώρα.

Στη συνέχεια με την υπ’ αριθ. 27/22-12-2009 πράξη του  το Υπουργικό Συμβούλιο παρέτεινε τη διάρκεια του προγράμματος κατά δύο χρόνια, δηλαδή μέχρι 31-12-2011.

Στο διάστημα που ακολούθησε, οι φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση την παραπάνω απόφαση του Υπ. Συμβουλίου ενέταξαν οριστικά τα έργα που είχαν ανάγκη, προχώρησαν σε δημοπρατήσεις και συμβάσεις με τους αναδόχους και υλοποίησαν τα έργα αυτά.

Η Πολιτεία όμως δεν εξοφλεί τα έργα αυτά ως οφείλει, με αποτέλεσμα την διακοπή τους αλλά και την προσφυγή στη δικαιοσύνη των εργοληπτικών εταιρειών κατά των Ο.Τ.Α. οι οποίοι αν και δεν είναι υπαίτιοι καλούνται να πληρώσουν τα χρέη του κράτους και μάλιστα μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Το γεγονός αυτό οδηγεί σε οικονομική ασφυξία ακόμα και τους υγιείς Δήμους, που ξαφνικά εμφανίζονται να χρωστάνε σε εργολάβους, ενώ διακόπτονται και παραμένουν ημιτελή χρήσιμα έργα απαραίτητα για την ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Επιπλέον, η ‘’ιδιότυπη’’ αυτή στάση πληρωμών για όλα τα έργα του ΘΗΣΕΑ σε συνδυασμό με τις περικοπές στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της τοπικής Αυτ/σης και την σημαντική απομείωση του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αποδυναμώνει οικονομικά τους νέους Ο.Τ.Α. με συνέπεια να περιορίζονται οι δυνατότητές τους και τελικά να απαξιώνεται και ουσιαστικά να ακυρώνεται από την ίδια την Πολιτεία η μεγάλη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη.

Ελπίζουμε στην άμεση συνειδητοποίηση των συνεπειών της διακοπής των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ και στην άμεση πληρωμή των νόμιμων και εμπρόθεσμων έργων διότι η οικονομική κατάσταση στην τοπική Αυτ/ση είναι πολύ δύσκολη λαμβανομένων υπόψη της μείωσης των επιχορηγήσεων και των πρόσθετων υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος ‘’Καλλικράτης’’.

Μετά τιμής,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To Aρθρο αυτό αναγνώστηκε 19612 φορές  (Εως 3/2/2011, 11:00 μμ. Powered by web1counter , Urchin Software and Google Analytics).