Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Πελ/σου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Τρίπολη    02   Ιουλίου   2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ                                               ΠΡΟΣ:    Ένωση Υπαλλήλων Π.Σ.   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                                           Νομού Λακωνίας

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                      

Δαβάκη & Αγ. Αθανασίου                                                                                                                                       

 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ                                                                                      

Τηλ. 2713602507  FAX: 2710230374                         

Αριθ. πρωτ.  :  2870   Φ. 804.5                  

 

ΘΕΜΑ:  «Απάντηση σε Ανακοίνωση – Καταγγελία ».

 

ΣΧΕΤ: α)  Το  υπ’ αριθ. 20 / 27-06-2014 έγγραφο Ένωσης Υπαλλήλων Π.Σ. Νομού Λακωνίας. 

              β) Η υπ’ αριθ. 5490 Φ. 702.15 / 27-01-2014 Δ/γη Α.Π.Σ.

            γ) η υπ’ αριθ.  17961 Φ. 109. 1/ 04-06-1998 Απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 29181 Φ. 109.1 .06-07-1999  όμοια και 18365 οικ. Φ. 105.6 / 19-04-2010 Απόφαση Υφυπουργού προστασίας του Πολίτη.

1.            Σε απάντηση του ανωτέρου (α) σχετικού  αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σχετικά με την αποδυνάμωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας και νήσου Κυθήρων από οχήματα και προσωπικό ύστερα από συχνές μετακινήσεις σε πυρκαγιές άλλων Νομών,  σας  γνωρίζουμε ότι :

α) Προορισμός και αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος είναι η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους από τους κινδύνους των πυρκαγιών και των θεομηνιών και ειδικότερα αυτή συνίσταται εκτός των άλλων , στην κατάσβεση των πυρκαγιών , στην αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων  και βιομηχανικών καταστροφών και κυρίως στην παροχή βοηθείας και στην διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών που κινδυνεύουν από τις αιτίες αυτές.

Για την εκπλήρωση της ανωτέρω αποστολής η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου αναθεώρησε και   επικαιροποίησε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών σύμφωνα με την (β) σχετική, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική δύναμη σε μόνιμο , πενταετούς υποχρέωσης και εποχικό προσωπικό , τα διατιθέμενα πυροσβεστικά μέσα , την επικινδυνότητα κάθε περιοχής καθώς και την αναγκαιότητα κλιμάκωσης και ενδυνάμωσης του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Στα πλαίσια της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού και σύμφωνα με την (γ) σχετική, η ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου  συμπεριέλαβε στο επιχειρησιακό της σχέδιο , τα πυροσβεστικά οχήματα (Β, Γ, και Δ τύπου) τα οποία κατά προτεραιότητα αποστέλλονται για ενίσχυση άλλων Περιφερειών αλλά και για συμβάντα εντός της Περιφέρειας όπου οι δυνάμεις της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση τους . Οι ενισχύσεις αυτές αποστέλλονται αρχικά από τις  Π.Υ.  των όμορων Νομών προς την πυρκαγιά και στη συνέχεια από την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας , λαμβάνοντας υπόψη την συνολική επιχειρησιακή δυναμική και δραστηριότητα αλλά και την επικινδυνότητα  στο σύνολο της γεωγραφικής δικαιοδοσίας της Περιφέρειάς μας.

β) Στις 26-06-2014 και περί Ω/ 16:19 εκδηλώθηκε αγροτοδασική πυρκαγιά στην Τ.Κ. Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων, στην οποία έλαβαν μέρος είκοσι πέντε  (25)  πυροσβεστικά οχήματα από την Περιφέρειά μας  και έντεκα (11) από τον Νομό Αττικής ,  εβδομήντα πέντε (75)  πυροσβέστες , εικοσιτέσσερα (24) άτομα Πεζοπόρο ΕΜΑΚ, έντεκα (11) άτομα Πεζοπόρο ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου , είκοσι (20) εθελοντές , δύο (2) αεροσκάφη , δύο (2) ελικόπτερα καθώς και δύο (2) ιδιωτικές υδροφόρες αλλά και οχήματα Ο.Τ.Α. και εθελοντικών ομάδων του Νομού.  Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο την επομένη 27-06-2014 Ω/20:00 , υπό πλήρη έλεγχο στις 28-06-2014 Ω/ 04:00 ενώ κατασβήστηκε πλήρως την 28-06-2014 και Ω/19:30.

Για την αντιμετώπιση του συμβάντος διατάχθηκε Γενική Επιφυλακή σε όλες τις Υπηρεσίες δικαιοδοσίας της ΠΕ.ΠΥ.Δ.Πελοποννήσου από την 26-06-2014 και Ω/18:00, λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή , ισχυροί άνεμοι, υψηλή θερμοκρασία , χαμηλή σχετική υγρασία, αλλά και την απειλή οικισμών και κατοικιών αφού η πυρκαγιά εμαίνετο σε κατοικημένη περιοχή.

Από το σύνολο των είκοσι πέντε  (25)  οχημάτων που διατέθηκαν από την Περιφέρειά  μας , δύο (2)  οχήματα  μετακινήθηκαν για το συμβάν από όλες τις κεντρικές Υπηρεσίες των Νομών Π.Υ. Σπάρτης , Π.Υ. Τρίπολης, Π.Υ. Ναυπλίου , Π.Υ. Καλαμάτας καθώς και από την Π.Υ. Άργους,  εκ των οποίων το ένα από την Π.Υ. Σπάρτης και την Π.Υ. Ναυπλίου  αποδεσμεύτηκε από το συμβάν στις 27-06-2014 και περί ώρα 07:30 ενώ το όχημα της Π.Υ. Μολάων αποδεσμεύτηκε την 26-06-2014 και 22:00.

γ)  Σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας μας οι Π.Υ. του Νομού Λακωνίας κατά την ημέρα και ώρα εκδήλωσης του συμβάντος (26-06-2014 Ω/ 16:19), διέθεταν σε ενέργεια τα εξής πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα , πλην αυτών που συμμετείχαν στην πυρκαγιά της Π.Υ. Κορίνθου :

-Π.Υ.  Σπάρτης : έξι (6)  οχήματα  ΠΣ 1208 , ΠΣ 1555, ΠΣ 2594, ΠΣ 3237, ΠΣ 3636, ΠΣ 3871.

- Π.Υ. Γυθείου : τέσσερα (4) οχήματα ΠΣ 1209, ΠΣ 1252, ΠΣ 1302, ΠΣ 1692.

-Π.Υ. Μολάων : πέντε (5) οχήματα ΠΣ 773, ΠΣ 1331, ΠΣ 2422, ΠΣ 2495, ΠΣ 3949 .

-Π.Υ. Αρεόπολης : πέντε (5) οχήματα ΠΣ 1282, ΠΣ 1435, ΠΣ 2529, ΠΣ 2598, ΠΣ 3261 .

-Π.Κ. Νεάπολης : τέσσερα (4) οχήματα ΠΣ 1431, ΠΣ 1614, ΠΣ 1648, ΠΣ 3082.

-Π.Κ. Κυθήρων : τέσσερα (4) οχήματα ΠΣ 891, ΠΣ 1453, ΠΣ 1656, ΠΣ 2828.

- ΕΘ. ΠΣ Β’ Τάξης  Μυρτιάς : δύο (2) οχήματα ΜΕ 119557 , ΚΗΙ 2394.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι κατά την ήμερα και ώρα εκδήλωσης της εν λόγω πυρκαγιάς στον Νομό Λακωνίας υπήρχαν σε ενέργεια,  είκοσι έξι  (26)  πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, πλην αυτών που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην πυρκαγιά της Π.Υ. Κορίνθου και επιπλέον σας επισημαίνουμε ότι δεν συμμετείχαν στην πυρκαγιά οχήματα από τα Π.Κ. και τον ΕΘ. ΠΣ του Νομού και ιδιαίτερα από το Π.Κ. Κυθήρων,  από το οποίο υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποστολής ενισχύσεων σε άλλες πυρκαγιές εκτός του νησιού,  λόγω των απαραίτητων διαπορθμεύσεων .

δ) Αναφορικά με την μη υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού,  όπως αναφέρετε στο (α) σχετικό έγγραφό  σας , είναι προφανές  ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός επιβαρύνεται σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετακίνηση οχημάτων από άλλες Π.Υ. προς ενίσχυση μιας Π.Υ., δεδομένου όμως της Γενικής Επιφυλακής που είχε διαταχθεί για την αντιμετώπιση του συμβάντος και του αριθμού των υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων   που παρέμειναν εντός του Νομού , η ανάπτυξη των περιπολικών και η  αντικατάσταση ορισμένων από τις Π.Υ. που είχαν αποστείλει οχήματα στην πυρκαγιά , ήταν εφικτή, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 11 του Κεφαλαίου 4 του εγκεκριμένου και θεωρημένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών της ΠΕ.ΠΥ. Δ. Πελοποννήσου.

ε) Σχετικά με την πυρκαγιά της Π.Υ. Σπάρτης που αναφέρετε,  είχε έναρξη την 25-06-2014 και Ω.17:00 , μερικό έλεγχο την 25-06-2014 και Ω/19:30 , πλήρη έλεγχο την 25-06-2014 και Ω/ 21:15,  ενώ πλήρη κατάσβεση την επομένη 26-06-2014 και Ω/20:00 , μόλις δύο (2) ώρες μετά την Διαταγή της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου για την εφαρμογή της  Γενικής Επιφυλακής .

στ) Επιπλέον  σας υπενθυμίζουμε ότι την 26-06-2014 και Ω/ 23:40 εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φορτηγό αυτοκίνητο στην Ε.Ο. Τρίπολης – Σπάρτης , στην περιοχή ευθύνης της Π.Υ. Σπάρτης , στην κατάσβεση της οποίας συμμετείχαν δύο (2) οχήματα από την Π.Υ. Σπάρτης  και με εντολή του Περιφερειακού Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου  κλήθηκαν προς ενίσχυση  δύο (2) οχήματα από την Π.Υ. Τρίπολης και ένα (1) όχημα από την Ομάδα Πυρασφάλειας Καρυών, διευκρινίζοντας ότι κατά την ίδια χρονική στιγμή η Π.Υ. Τρίπολης είχε άλλα δύο(2) οχήματα στην πυρκαγιά της Π.Υ. Κορίνθου. 

2.        Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε την παρ. 4 του άρθρου 52 του Π.Δ. 210 /1992 Κ.Ε.Υ.Π.Σ. σχετικά με την αμοιβαία ενίσχυση των  Π.Υ. της Περιφερειακής Διοίκησης καθώς και τις ισχύουσες διαταγές  του Α.Π.Σ. αλλά και το άρθρο 1  του Π.Δ. 210 /1992 Κ.Ε.Υ.Π.Σ. σχετικά με τον προορισμό και τις αρμοδιότητες του Πυροσβεστικού Σώματος , τα  άρθρα 63 , 64 του Ν. 4249 ΦΕΚ 73 Α΄ / 24-03-2014  «Αναδιοργάνωση της ΕΛ.ΑΣ , του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π. , αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και  Προστασίας του Πολίτη , τις υπ’ αριθ. 18386 οικ. Φ. 109.1 / 15-04-2014 και υπ’ αριθ. 21321 οικ. 190.1 /05-05-2014 Αποφάσεις Υπουργού Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

3.        Τέλος σας διαβεβαιώνουμε ότι το σύνολο του εμψύχου δυναμικού της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Πελοποννήσου, διακρίνεται από υψηλό αίσθημα υπηρεσιακής ευθύνης δίνοντας καθημερινό αγώνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος, διατηρώντας το ψηλά στην εκτίμηση της κοινωνίας, προσφέροντας αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στους πολίτες.  

 

               Ο  Διοικητής

        Κωνσταντίνος Δημ. Γιόβας

                  Αρχιπύραρχος