Δαβάκης - Ασφαλιστικά Ταμεία


«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας» : εξορθολογισμό του προγράμματος ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ζητά ο Θανάσης Δαβάκης


Τον εξορθολογισμό του προγράμματος ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία ζητά με Ερώτηση  που συνυπογράφει με άλλους βουλευτές της Ν.Δ. προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση ο Βουλευτής Λακωνίας και π. Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Θανάσης Δαβάκης.

Ο Λάκωνας βουλευτής επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας ζητώντας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να προχωρήσει στις απαραίτητες «διορθωτικές κινήσεις» για τον εξορθολογισμό ρύθμισης των οφειλών από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς αποφυγήν του κινδύνου  κατάσχεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

Με τη θέσπιση του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ. 107 Α’/9.5.2013) και την εισαγωγή του προγράμματος «Νέα Αρχή» από το Υπουργείο Εργασίας, δόθηκε η δυνατότητα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία  όπως για παράδειγμα το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, κλπ. Ωστόσο, κατά την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα, τα οποία το κατέστησαν ουσιαστικά αναποτελεσματικό το όλο εγχείρημα, διογκώνοντας έτσι το έλλειμμα των ασφαλιστικών οργανισμών της χώρας, και θέτοντας τους ασφαλισμένους υπό τον κίνδυνο της κατάσχεσης των περιουσιακών τους στοιχείων, της δεσμεύσεως των τραπεζικών τους λογαριασμών και κατ’ επέκταση της χρεωκοπίας.

Συγκεκριμένα στην Ερώτηση την οποία συνυπογράφει ο κ. Δαβάκης παρατίθενται  επίσημα στατιστικά στοιχεία προερχόμενα από ασφαλιστικά ταμεία της χώρας, κάνοντας αναφορά πως οι οφειλές προς το ΙΚΑ ανέρχονται στα 8 δισ. ευρώ για 260.000 ασφαλισμένους, οι αντίστοιχες προς τον ΟΑΕΕ στα 7 δισ. ευρώ για 370.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, και τέλος οι οφειλές προς τον ΟΓΑ στα 800 εκ. ευρώ. Η δυσάρεστη αυτή κατάσταση έχει δυστυχώς διαμορφωθεί από τις ατέλειες  που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ο μικρός αριθμός των μηνιαίων δόσεων, η απώλεια της ρύθμισης στην περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης μιας δόσης, τα πρόσθετα τέλη, καθώς και ο κίνδυνος αναγκαστικών μέτρων, ακόμα και προσωποκράτησης, είναι ενδεικτικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αδυνατούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, δεδομένου ότι θα υποστούν αναγκαστικά μέτρα για τη μη εξυπηρέτηση παλαιών οφειλών, οδηγούνται στην επιλογή της μη καταβολής ακόμα και των τρεχουσών εισφορών τους, στις οποίες επίσης αδυνατούν να ανταποκριθούν.

Έτσι, διογκώνεται και το έλλειμμα των ασφαλιστικών οργανισμών, αυξάνοντας συνάμα και το δημοσιονομικό κόστος της χώρας, αφού και πάλι βάσει επίσημων στοιχειών, στον ΟΑΕΕ από το Σεπτέμβριο του 2014 θα χρειαστούν 500 εκ. ευρώ πλέον της προβλεπόμενης επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για να πληρωθούν οι συντάξεις και οι υποχρεώσεις του φορέα μέχρι το τέλος του έτους. Επισημαίνεται άλλωστε, πως τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων στηρίζονται κατά κύριο λόγο στις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, με συνέπεια την αμετάκλητη υστέρησή τους, εάν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες συμπολίτες μας οδηγηθούν στην άρση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, εξαιτίας της απουσίας ενός αποτελεσματικού προγράμματος ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, που συναντάται σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη -όπως για παράδειγμα εκείνου της Ιταλίας, όπου ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων ανέρχεται στις 120-.

Η πρόταση του κ. Δαβάκη και των άλλων βουλευτών προς τον Υπουργό Εργασίας  είναι να  επιμηκυνθεί ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων με ταυτόχρονη έκπτωση ως προς τις προσαυξήσεις καθώς και την κεφαλαιοποίηση των οφειλών  ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση τόσο των παλαιών, όσο και των τρεχουσών εισφορών. Ζητούν επίσης να εφαρμοστεί μια ’’περίοδος χάριτος’’ 2-3 μηνών, ώστε να μη χάνεται το σύνολο της ρύθμισης εξαιτίας της αδυναμίας καταβολής μίας μηνιαίας δόσης, αποποινικοποιώντας το αδίκημα της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.