Επιμελητήριο Λακωνίας


Τις προτάσεις τους, προς τους Υπουργούς: Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο Δένδια και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα απέστειλαν τα Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών: Αρκαδίας Αχαΐας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Παράλληλα, σε άλλη επιστολή, ζητούν από τον κ. Σταϊκούρα διευκρινήσεις για την αναστολή καταβολής δόσεων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1Η

ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΝΟΜΩΝ»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανεξέλεγκτες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες καλούνται να επιβιώσουν εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εξαγγελία νέων δυσβάστακτων μέτρων, εκφράζουν την αγωνία τους και την απόγνωσή τους, γιατί τα νέα φορολογικά και άλλα εισπρακτικά μέτρα θα οδηγήσουν τους επιχειρηματίες, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία στην απόλυτη και τελειωτική εξόντωση.

Τα Επιμελητήρια των πυρόπληκτων νομών, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την σοβαρότητα της κατάστασης, εστιάζοντας την προσοχή τους στο σοβαρό ζήτημα των επιχειρηματικών δανείων των πυρόπληκτων νομών.

Για τα δάνεια των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών, που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2007 και οι οποίες λόγω της οικονομικής κρίσης, της μεγάλης πτώσης του κύκλου εργασιών τους και παράλληλα λόγω της αύξησης της φορολογίας -φόρους στα ακίνητα, ασφαλιστικές εισφορές, κ.λπ.- καθιστούν αδύνατη την αποπληρωμή των τόκων των εν λόγω δανείων, πόσο μάλλον την αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου τους, και προς τούτο σας προτείνουμε τα εξής:

  1. Την εξαίρεση των πυρόπληκτων επιχειρήσεων από την κατάργηση των εγγυήσεων του δημοσίου. Είναι ανάγκη να υπάρξει διάλογος με τη συμμετοχή Τραπεζών, Επιμελητηρίων και Δημοσίου για την εξεύρεση λύσεων, με στόχο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών.
    1. Περίοδο χάριτος και επιπλέον παράταση της περιόδου χάριτος για 2 έτη.

Το παραπάνω μέτρο θα συμπεριλαμβάνει εγγυημένα και μη εγγυημένα δάνεια, καθώς και δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί. Θα πρέπει να αποφασισθεί άμεσα, καθώς, σύμφωνα με τα ισχύοντα προβλέπεται να γίνει καταγγελία των δανείων από τις τράπεζες, μετά την 30η Ιουνίου 2014, που σημαίνει καταστροφή για τις επιχειρήσεις και μεγάλες απώλειες για το Δημόσιο.

  1. 3.    Μείωση επιτοκίου

Η υπ’ αριθμ. 36579/Β.1666/27-8-2007 υπουργική απόφαση καθόριζε ως επιτόκια, το εκάστοτε επιτόκιο των ΕΓΕΔ, δωδεκάμηνης διάρκειας, της τελευταίας έκδοσης πριν από την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, προσαυξημένο κατά 70% πλέον εισφοράς του ν. 128/75 και ίσχυε η πιο κάτω εικόνα όσον αφορά τα επιτόκια:

  •   Το επιτόκιο ΕΓΕΔ ήταν 4,18%, ενώ το EURIBOR 12 μηνών ήταν 4,764%.
    •   Σήμερα το επιτόκιο ΕΓΕΔ είναι 4,85% και το EURIBOR 12 μηνών 0,33%

Άρα θα πρέπει το επιτόκιο των ρυθμίσεων να αποδεσμευτεί από το ΕΓΕΔ και να προσαρμοστεί το EURIBOR, διαφορετικά επιβαρύνονται δυσανάλογα οι επιχειρήσεις και το ελληνικό Δημόσιο, όσον αφορά την συμμετοχή του στην επιδότηση του επιτοκίου.

Σαφώς, η ρύθμιση θα πρέπει να περιλαμβάνει την ρήτρα πως το επιτόκιο θα έχει μεγίστη οροφή το 5%, για την χρονική περίοδο μετά το 2017, όπως έγινε και με την 10ετή ρύθμιση που έκανε η Eurobank.

  1. Επιμήκυνση των δανείων με συνολική περίοδο αποπληρωμής τα 25 χρόνια, διότι η πραγματική εικόνα της οικονομίας, όπως διαμορφώθηκε από την οικονομική κρίση, συνέβαλε στο κλείσιμο εκατοντάδων μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και στην ραγδαία αύξηση της ανεργίας.

Για την επιμήκυνση των δανείων προτείνουμε 2 κατηγορίες:

  • Στην πρώτη κατηγορία (δάνεια ρύθμισης οφειλών), που η διάρκεια αποπληρωμής τους είναι δέκα χρόνια (+2 χρόνια παράταση), να επεκταθεί στα 25 χρόνια με τοκοχρεωλυτική αποπληρωμή.
  • Στην δεύτερη κατηγορία (δάνεια χορήγησης νέων κεφαλαίων κίνησης), που η διάρκεια είναι πέντε χρόνια (+2 χρόνια παράταση), να επεκταθεί συνολικά στα 15 χρόνια με τοκοχρεωλυτική αποπληρωμή.

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Για να αποκτήσει η χώρα μας αναπτυξιακούς ρυθμούς, που σήμερα στερείται λόγω της μεγάλης ύφεσης, χρειάζεται λιγότερους φόρους, λιγότερη λιτότητα και χρηματοπιστωτική ανάσα στον επιχειρηματικό τομέα, διαφορετικά τα λουκέτα θα αυξηθούν με γεωμετρική πρόοδο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2Η  

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2/38310/0025 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της έκδοσης της απόφασης που αφορά στην αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, θα θέλαμε να θέσουμε κάποιους προβληματισμούς και να ζητήσουμε κάποιες διευκρινίσεις, με αφορμή τα ερωτήματα και τις ανησυχίες των μελών μας:

1.  Σε συνέχεια της υπ’αριθ. πρωτ. 19/10-6-2014 επιστολής του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να ζητήσουμε να διευκρινιστεί η ισότιμη ή όχι μεταχείριση επιχειρήσεων που έχουν λάβει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και επιχειρήσεων που δεν έχουν λάβει τέτοια εγγύηση.

2. Επιπλέον και δεδομένων των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων για την υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:

α) Γιατί δεν έχει αποσταλεί ακόμα στις Τράπεζες η σχετική εγκύκλιος για την εφαρμογή της απόφασης, με αποτέλεσμα τα κατά τόπους καταστήματα των Τραπεζών να αρνούνται να παραλάβουν τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Κατανοείτε τη στενότητα χρόνου για την υποβολή των αιτήσεων και το επείγον της έκδοσης των σχετικών οδηγιών προς τις Τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, προκειμένου να μπορέσουν όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εγκαίρως.

β) Στην παράγραφο Α της σχετικής απόφασης αναφέρεται: «Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες,….. όπως αιτηθούν την αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως και 31.12.2014». Σύμφωνα με το σημείο αυτό λοιπόν, η αναστολή καταβολής των χρεολυσίων των οφειλομένων δόσεων ξεκινά από τις 31/12/2013, δηλαδή δεν περιλαμβάνει την πρώτη δόση του έτους 2013 που έληγε την 30/6/2013. Προσδοκία τόσο δική μας όσο και των εκατοντάδων μελών μας που έχουν λάβει τα δάνεια αυτά, ήταν η αναστολή καταβολής και των δύο δόσεων του 2013 και όχι μόνον της δεύτερης. Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα άμεσης τροποποίησης της απόφασης στο σημείο αυτό, προκειμένου να συμπεριλάβει και τις δύο δόσεις του έτους 2013.

Εν αναμονή των απαντήσεών σας στα ανωτέρω ζητήματα.

 

Τις παραπάνω επιστολές υπογράφουν

Τα Επιμελητήρια Πυρόπληκτων Νομών

Αρκαδίας        Πρόεδρος Ιωάννης Μπουντρούκας

Αχαΐας             Πρόεδρος   Πλάτωνας Μαρλαφέκας

Ευβοίας           Πρόεδρος  Παναγιώτης Σίμωσης

Ηλείας              Πρόεδρος   Κων/νος Νικολούτσος

Λακωνίας        Πρόεδρος  Κων/νος Πανδής

Μεσσηνίας      Πρόεδρος Δημήτριος Μανιάτης

 

26/6/2014