Δήμος Ευρώτα : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.


 

Συνεδριάζει την Τρίτη 25/1/2011 και ώρα 8:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευρώτα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σκάλα.

 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στη Σκάλα (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) την 25η  Ιανουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

ΘΕΜΑ 1ο:  Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Απόφαση σχετικά με την απευθείας ανάθεση καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Ευρώτα.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Βλαχιώτη.

Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Απόφαση σχετικά με την έγκριση απολογισμού Ν.Π. Σχολικής Επιτροπής  Λυκείου Σκάλας.

Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάνοιξη φραγμένων χανδάκων – δημιουργία χιβάδων Δήμου», αναδόχου Φιφλή Δημητρίου.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμ/σεις – τοίχοι αντιστ. δημοτικών αγροτικών δρόμων Τ.Δ. Καρίτσας του Δήμου Γερονθρών», αναδόχου Κορμπάκη Σωκράτη.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμ/ση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου – Νηπιαγωγείου Γερακίου», αναδόχου Μαρινόπουλου Σπυρίδωνα.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων Τ.Δ. Γερακίου», αναδόχου Γεωργαντώνη Γεωργίου.

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης - Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση ηλεκτροφωτισμός και υποδομές αποχέτευσης πεζοδρομίων Εθνικής Οδού εντός σχεδίου πόλεως οικισμού Βλαχιώτη», αναδόχου Δημητρίου Φιφλή

Εισηγητής: Πλατανίτης Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία ΤΔ Αγίου Δημητρίου», αναδόχου Βίλλια Γεωργίου

Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρου για τις δομές «Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Σκάλας», «Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Γερονθρών» και «Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Έλους».

Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σπάρτης και Δήμου Ευρώτα, σχετικά με τη διάθεση του τεχνικού προσωπικού του Δήμου Ευρώτα στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δήμου Σπάρτης.

Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Ανιτδήμαρχος