Δήμος Μονεμβασίας : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συνεδριάζει την Τρίτη 24/6/2014 και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στους Μολάους

 Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης είναι :

1. «Περί κηρύξεως εκπτώτου της αναδόχου  εταιρείας για την εργασία Συλλογής και Μεταφοράς Ανακυκλώσιμων Υλικών Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

2. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση καταρρεύσαντος πρανούς στην Τ.Κ. Κυπαρισσίου».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Πριφτάκη Παναγιώτα.

3. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή στηθαίου στο νεκροταφείο  Τ.Κ. Αγγελώνας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

4. «Περί εγκρίσεως του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Αρχαγγέλου».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

5. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων πλησίον Ο.Τ. 21,23,28 στα Βαρκά Δ.Κ. Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

6. «Περί χορηγήσεως παράτασης για την εκτέλεση του έργου «Νέο Νηπιαγωγείο Δ.Κ. Νεάπολης Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

7. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη χάραξης αιγιαλών Δ.Ε. Μονεμβασίας».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

8. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ανάπλασης και φωτισμού Πύλης Κάστρου Μονεμβασίας (Α΄ Φάση Τοπογραφική)».

Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Τσαφατίνου Κατερίνα

9. «Περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

10. «Περί ευνοϊκών ρυθμίσεων στους οφειλέτες για χρέη τους προς το Δήμο».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

11. «Περί διαθέσεως πιστώσεων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου»

Εισηγητής: κ. Λύρας Χαράλαμπος

12. «Περί εγκρίσεως των απολογισμών της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των ετών 2011 , 2012 & 2013».

Εισηγητής: Σταθάκης Παναγιώτης.

13. «Περί χορηγήσεως άδειας παροχής νερού εκτός σχεδίου πόλης Τ.Κ. Πακίων, στη θέση «Ρόζος», στον κ. Λαμπούση Θεοφάνη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.