Περιβαλλοντική πολιτική ΥΠΕΘΑ


ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΗΣ ΣΕΛΙΝΙΤΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΥΠΕΘΑ και της παγκόσμιας ημέρας προστασίας για το περιβάλλον, που έχει ορισθεί η 5η Ιουνίου κάθε έτους, καθώς και της έναρξης της θερινής περιόδου του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση - καθαρισμός της ακτής Σελινίτσας στο Γύθειο την Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014 με την συμμετοχή Οπλιτών του ΚΕΕΜ και τη συνεργασία του Δήμου Ανατολικής Μάνης.