Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης


Την Πέμπτη 5-6-2014 πραγματοποίησε επίσκεψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Περιφερειακών Πυροσβεστικών Διοικήσεων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Καρατζιάς, μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης Πυρ/κών Υπηρεσιών Ν. Λακωνίας Πυράρχου κ. Κωνσταντίνου Γιαννόπουλου και των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σπάρτης, ανταλλάχτηκαν προτάσεις που θα βελτιώσουν το σχεδιασμό της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής μας, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

 

                                                                                      Ο Διοικητής

                                                                              Κωνσταντίνος Ν. Γιαννόπουλος

                                                                                       Πύραρχος