ΕΠΑΛ Μολάων και Νεάπολης


Εντάχθηκαν νέες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Μολάων και Νεάπολης

Από το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Μονεμβασίας ανακοινώνεται ότι μετά την εισήγηση των σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ και της Σχολ. Επιτρ. Β'θμιας Εκπ/σης "Γιάννης Ρίτσος" του Δήμου Μονεμβασίας, εντάχθηκαν νέες ομάδες προσανατολισμού, τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ Μολάων και Νεάπολης (απόφαση 80885/Δ4 ΑΔΑ: ΒΙΙΨ9-ΧΩΚ).

Συγκεκριμένα προστίθενται:

Στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Νεάπολης Βοιών η Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, με τομείς

1. Πλοιάρχων,με την ειδικότητα Πλοίαρχος εμπορικού ναυτικού

2. Μηχανικών , με την ειδικότητα Μηχανικός εμπορικού ναυτικού

Στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Μολάων οι τομείς:

1. Μηχανολογίας (στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών), με την ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων

2. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

(στην υπάρχουσα ομάδα προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών), με την ειδικότητα Τεχνικός ηλεκτρολογικών συστημάτων, εγκαταστάσεων και δικτύων)