Μουσικό Σχολείο Σπάρτης


Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης κάνει γνωστή την επαναφορά της δωρεάν σίτισης των μαθητών των Μουσικών Σχολείων της Ελλάδας με  πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν.4257/14, αρ. Φ.Ε.Κ. 93/14-4-2014, άρθρο 69).  

Επίσης, ρυθμίζεται το δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών του, εφ’ όσον ο Περιφερειάρχης βεβαιώσει με πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς.

Επιμόρφωση των καθηγητών της Μουσικής θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20/6/2014 από 11.00 π.μ. στο Μουσικό Σχολείο Σπάρτης σε διημερίδα  στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ με θέμα: «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα μαθήματα των μουσικών ειδικοτήτων.» (β΄ φάση).  Πολλαπλασιαστής της α΄ φάσης της επιμόρφωσης σε θέματα ηχοληψίας κ.α.  είναι για το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης, ο καθηγητής μουσικής, κ. Ανδρέας Σκιαδάς.  

Την γ΄ φάση υλοποίησης του προγράμματος Comenius 2013-15 οργανώνει το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης με επίσκεψη στην Πολωνία. (έχουν υλοποιηθεί επισκέψεις στη Ρουμανία, Ισπανία).

Οι αιτήσεις εγγραφής συνεχίζονται μέχρι 31-5-2014.