ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2014


 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ 2014

561 έτη από την Άλωση της Πόλης

 

              

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ν. Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                                         ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ