Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 16/4/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση χώρων τ.κ.Παλαιοπαναγιάς», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

2ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού στην τ.κ. Καρυών», αναδόχου Ηλία Σουρλή

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

3ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου άρδευσης στην τ.κ.Θεολόγου», αναδόχου Ηλία Σουρλή

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

4ο Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Οδοποιία τ.κ. Αναβρυτής, Παρορείου, Μυστρά και Αγ.Ειρήνης της Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Π. & Α. Μάνης Τεχνική Ο.Ε.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

5ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Οδοποιία τ.κ. Λογγάστρας, Τρύπης και Σουστιάνων της Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

6ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Ανάπλαση περιοχής κολυμβητηρίου Δήμου Σπάρτης», αναδόχου «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ» Χ.Λεοντάκης – Χ.Κυριαζίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Πλατάνας, Αγίων Αναργύρων, Σκούρας και Γκοριτσάς της Δ.Ε. Θεραπνών», αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

8ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Εναέριος φωτισμός οδού Αικ.Γρηγορίου Δ.Κ Σπαρτιατών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

10ο Περί τροποποίησης του συμφωνητικού συνεργασίας-σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει συναφθεί στα πλαίσια της πράξης: «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου μάθησης με αρωγό τις  σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες, στο Δήμο  Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. ΄΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ΄΄

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

11ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος 

12ο Περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων Σκάλας»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτες σε κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών (αίτηση των Σταύρου, Γεωργίου, Ηλία και Αναστασίου Κανελλάκη).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

14ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών από ιδιώτες σε κοινόχρηστο χώρο της Δημοτικής Κοινότητας Σπαρτιατών (αίτηση Κων/νου Μανδρώζου).

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

15ο Περί συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Παλαιολογείων -  Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων μνήμης Μαρτυρικού Χωριού Αγίων Αναργύρων - Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την μίσθωση χώρου για την λειτουργία εμποροπανήγυρης Μυστρά 2014»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί μισθώσεως ακινήτου για την εμποροπανήγυρη τ.κ. Μυστρά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

20ο Περί αίτησης κτηνοτρόφου για διόρθωση αριθμού ζώων που εισάγει στις δημοτικές βοσκές, διόρθωσης και συμπλήρωσης του βεβαιωτικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής έτους 2014

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

21ο Περί συμπλήρωσης - λόγω εκπρόθεσμων δηλώσεων -  του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

22ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για «Κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Παρορείου».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

23ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση κωδικών πολιτικής προστασίας.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

24ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για αμοιβές σχολικών φυλάκων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

25ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για καταβολή εξόδων κηδείας θανόντος εν ενεργεία Δημοτικού υπαλλήλου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

26ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

27ο Περί λειτουργίας εμποροπανήγυρης Μυστρά 2014 (οριοθέτηση, καθορισμός κυκλοφορίας οχημάτων, επιβολή τελών κ.λ.π.)

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

28ο Περί χορήγησης αδειών κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών στο χώρο της εμποροπανήγυρης, αδειών συμμετοχής σε εμπόρους κ.λ.π. και επιβολής σχετικού τέλους - τροποποίηση προϋπολογισμού.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

29ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού - τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 (σχετικά με την εμποροπανήγυρη Μυστρά).

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

30ο Περί επιβολής τέλους καθαριότητας Εμποροπανήγυρης Μυστρά έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

31ο Περί εγκρίσεως προσφοράς για την   απευθείας εκμίσθωση του  καταστήματος 13 της  Δημοτικής Αγοράς Σπάρτης  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

32ο  Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

33ο Περί ανάκλησης της αριθμ.194/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε Φάριδος 2014», έγκρισης της μελέτης, εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του» και λήψης νέας απόφασης.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

34ο Περί ανάκλησης της αριθμ.197/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Δ.Κ. Σπαρτιατών», έγκρισης της μελέτης, εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του» και λήψης νέας απόφασης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

35Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

36Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΤΚ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ»    

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

37Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΤΚ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ, ΒΟΡΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΙΑΝΗΣ»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

38Ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή έργου με τίτλο «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. ΣΠΑΡΤΗΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΕΙ»

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος