ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


Θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/4/2014 από ώρας 08:00 έως 11:00 στις παρακάτω περιοχές:

Αναβρυτή, Παρόρι, Μυστρά ,Αγ. Ιωάννης, Πικουλιάνικα, Τρύπη

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.