Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας - Υποδομές


Δημοπρατήθηκε το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»

Δημοπρατήθηκε την Τρίτη 8 Απριλίου 2014 το έργο «Συντήρηση Επαρχιακών Οδών Δυτικής Λακωνίας» προϋπολογισμού 500.000 € από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Προβλέπεται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης σε διάφορες θέσεις των επαρχιακών οδών της Δυτικής Λακωνίας που έχουν υποστεί φθορές.

Με την ευκαιρία δημοπράτησης του έργου, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Ντία Τζανετέα δήλωσε ότι το Επαρχιακό δίκτυο της Δυτικής Λακωνίας, το οποίο αναπτύσσεται σχεδόν καθ΄ ολοκληρίαν στην περιοχή του Ταϋγέτου, χρήζει  συνεχούς συντηρήσεως λόγω των φθορών που υφίσταται κατά την  χειμερινή περίοδο από τις καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας έχει εντάξει και άλλα έργα με το ίδιο αντικείμενο σε διάφορα τμήματα το δικτύου που έχουν επισημανθεί από τις τεχνικές της υπηρεσίες ότι χρήζουν αποκατάστασης και σύντομα θα προχωρήσει στη δημοπράτησή τους.