Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 2/4/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί αιτήσεων κτηνοτρόφων και συμπλήρωσης (λόγω εκπρόθεσμων και διορθωτικών δηλώσεων) του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων, που δικαιούνται να εισαγάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

2ο Περί καθορισμού δικαιώματος για αυθαίρετη βοσκή έτους 2014 και επιβολής σχετικών τελών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

3ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 7ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

4ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 10ου νηπιαγωγείου Σπάρτης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

5ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις Τ.Κ. Βορδόνιας, Καστορείου και Λογκανίκου της Δ.Ε. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

6ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην τ.κ. Σελλασίας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

7ο Περί τροποποίησης του συμφωνητικού συνεργασίας-σύμπραξης μεταξύ του Δήμου Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Πατρών που έχει συναφθεί στα πλαίσια της πράξης: «Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου μάθησης με αρωγό τις  σύγχρονες θεωρίες οικοδόμησης της γνώσης και τις νέες τεχνολογίες, στο Δήμο  Σπάρτης και την ευρύτερη περιοχή» του Ε.Π. ΄΄ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ΄΄

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

8ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμήθειας κτηνιατρικών υλικών και ζωοτροφών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

9ο Περί διαγραφής οφειλών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

10ο Περί μισθώσεως ακινήτου για την εμποροπανήγυρη τ.κ. Μυστρά

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

11ο Περί εγκρίσεως δαπάνης για την εκδήλωση «συνάντηση επιταφίων» - ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για «Συντήρηση εξοπλισμού  μουσείου φωτογραφικών μηχανών».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για αμοιβές υδρονομέων άρδευσης έτους 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Τ.Κ. Παρορείου», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

18ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα Δ.Ε Φάριδος 2014», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

19ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Βελτίωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

20ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ανάπλαση πηγής στη θέση Βασιλονέρι Τ.Κ. Τρύπης», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

21ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Δ.Κ. Σπαρτιατών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος 

22ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των τ.κ. Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος 

23ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των τ.κ. Κεφαλά – Καλλονής - Χρυσάφων - Αγριάνων», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος 

24ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Ανωγείων, Βασιλικής, Γοράνων, Καμινίων, Λευκοχώματος, Πολοβίτσας, Ποταμιάς, Τραπεζοντής Δ.Ε. Φάριδος», αναδόχου Νεκταρίας Καούρη

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

25ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Ανάπλαση  παιδικής χαράς Ευαγγελίστριας Σπάρτης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος 

26ο Περί έγκρισης της αριθ. 7/2014 απόφασης του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάρτης με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013»

Εισηγητής ο κ.Κων/νος Τσέγκος

27ο Περί επιχορήγησης συλλόγων - σωματείων

Εισηγητές ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης  και ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

28ο Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του    έργου «Κατασκευή πλακόστρωσης στον Οικισμό Βέροια και σταμπωτού στην Τ.Κ. Βουτιάνων»

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

29ο Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών «Καθαίρεση τοιχίου πλατάνου της κεντρικής πλατείας τ.κ. Καρυών» από ιδιώτες

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη

30ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου «Κατασκευή στεγάστρων Τ.Κ. Θεολόγου και αποκατάσταση στέγης οστεοφυλακίου Τ.Κ. Βρεσθένων», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού - Παπαστάθη