Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Πελ/σου


O Αρχιπύραρχος κ. Γιόβας παραμένει Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Πελ/σου


Παραμονή στα καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου για τον Αρχιπύραρχο Γιόβα Κωνσταντίνο.

Κατόπιν συνεδρίασης του Πρωτοβάθμιου Ανωτάτου Συμβουλίου του Πυροσβεστικού Σώματος για την διενέργεια τακτικών κρίσεων έτους 2014 των ανωτάτων Αξιωματικών ο Αρχιπύραρχος Γιόβας Κωνσταντίνος του Δημητρίου παραμένει για δεύτερη χρονιά Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, ανανεώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και αναγνωρίζοντας το έργο του στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και της αποστολής του Πυροσβεστικού Σώματος .

Ο Αρχιπύραρχος κ. Γιόβας Κωνσταντίνος θα ήθελε να διαβεβαιώσει ότι, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου για άλλη μια χρονιά θα συνεχίσει με ζήλο και αυταπάρνηση την αποστολή του για την ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και λοιπών καταστροφών.