Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου


 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Τρίπολης, η2η του 2014, συνεδρίαση του Δ.Σ της ΠΕΔ Πελοποννήσου, κατά την οποία συζητήθηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι σημαντικότερες αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν οι παρακάτω:

1. Διαχείριση Απορριμμάτων – Υπάρχουσα κατάσταση & Εξελίξεις

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμαρχος Τρίπολης κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ., για τις εξελίξεις σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην έγκριση του προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ από την Αποκεντρωμένη Περιφερειακή Διοίκηση, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, και σηματοδότησε την έναρξη της διαβούλευσης για το νέο Εθνικό σχεδιασμό της διαχείρισης, αλλά και της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, με σκοπό, να επιτευχθεί ο στόχος που απαιτείται, σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 98/2008.(Διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κλπ.)

Όσον αφορά στο θέμα των Δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδος, ανέφερε, ότι προωθείται κοινή Υπουργική απόφαση που διαχωρίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, σε τέσσερις χιλιάδες τόνους και δύο χιλιάδες αντίστοιχα, προκειμένου να μεταφερθούν στο ΧΥΤΑ της Φυλής.

Τέλος, ανακοίνωσε την απόφαση του ΦΟΔΣΑ, να εξουσιοδοτεί με προγραμματική σύμβαση όποιον Δήμο διαχειρίζεται τα απορρίμματα μόνος του, έτσι ώστε να συνεχίζει χωρίς προβλήματα, έως ότου ολοκληρωθεί και ξεκινήσει η τελική διαχείριση από τον κεντρικό φορέα, όπως έχει σχεδιαστεί.

2. Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Νέα Προγραμματική Περίοδος – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020»

 

«Η Νέα Προγραμματική Περίοδος – Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) 2014-2020» αποτελεί το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Πελοποννήσου, την Παρασκευή 21 Μαρτίου και ώρα 18.00, στο Άργος , στο Αμφιθέατρο του Μποσουλοπούλειου Γυμνασίου Άργους.

Στόχος της ημερίδας, είναι η πληρέστερη ενημέρωση των αιρετών και των υπηρεσιακών στελεχών για τους άξονες θεματικής προτεραιότητας, τις δράσεις που περιλαμβάνουν και τους διαθέσιμους πόρους του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης ( ΣΕΣ) 2014-2020.

Στην ημερίδα θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο Προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Τις εργασίες της ημερίδας ,θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν από κάθε Δήμο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Δήμαρχος, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, οι Γενικοί Γραμματείς, οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Προγραμματισμού και οι αρμόδιοι υπάλληλοι για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης θα προκληθούν από τις ΔΕΥΑ των Δήμων, οι Πρόεδροι, οι Διευθυντές και οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Τεχνικών Υπηρεσιών.

3. Διοικητικά και Οικονομικά θέματα

Κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. όσον αφορά στα διοικητικά και οικονομικά θέματα πάρθηκαν ομόφωνες αποφάσεις.

4. Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές & Συμβούλια

Τέλος με ομόφωνες επίσης αποφάσεις ορίστηκαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ με τους αναπληρωτές τους σε Επιτροπές και Συμβούλια Νομαρχιακού επιπέδου.