ΔΕΗ : Διακοπή ρεύματος σε περιοχές της Λακωνίας.


 Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ την Παρασκευή 14/2/2014 από ώρας 8:30 έως 12:00 στις παρακάτω περιοχές:

 Πάνω Μαγούλα, Αγ.Ειρήνη, Βάρσοβα, Λογγάστρα, Βορδώνια, Καστόρι, Περιβόλια, Αλευρού, Πελλάνα, Παρδάλι, Γεωργίτσι, Αγόριανη, Λογγανίκο, Κυπαρίσσι  κλπ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.