Περιφέρεια Πελοποννήσου


 

Επερώτηση Στρατηγάκου για το Διοικητήριο Λακωνίας

      Από τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ηλία Στρατηγάκο κατατέθηκε στο Π.Σ. Πελοποννήσου για την προσεχή συνεδρίαση η παρακάτω Επερώτηση

 

Φεβρουάριος 2014 

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση δανείου με ευνοϊκότερους όρους για την ανέγερση του Διοικητηρίου Λακωνίας 

         Όπως είναι γνωστό στη Σπάρτη υπάρχει και λειτουργεί το Διοικητήριο της Π.Ε.Λακωνίας.

          Η τότε Ν.Α. Λακωνίας προφανώς θέλοντας να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες και να δώσει ένα λειτουργικό και ευπρεπή δημόσιο χώρο, αλλά και να κάνει οικονομία κλίμακας από τα ενοίκια που κατέβαλε μηνιαίως, συνήψε το 2005 δάνεια με την Τράπεζα Πειραιώς.

         Τα δάνεια ήταν δύο , το ένα για αποπληρωμή υφιστάμενου δανείου αγοράς οικοπέδου και το άλλο για την ανέγερση Διοικητηρίου,  συνολικού ύψους 8.223.193,53 ευρώ, για 20 έτη διάρκεια.

   Στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ήρθε προς έγκριση δαπάνη ύψους 700.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού της Π.Ε.Λακωνίας οικονομικού έτους 2014 για δάνεια αγοράς οικοπέδου και ανέγερσης Διοικητηρίου.

           Το έξοδο αυτό, στις σημερινές οικονομικές συνθήκες, το θεωρούμε υπερβολικό και  αναλύεται 500.000 ευρώ χρεολύσια και 200.000 ευρώ τόκοι για το 2014.

           Εγκρίναμε την τρέχουσα δαπάνη, γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, όμως η διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος επιβάλλει την έναρξη άμεσα διαπραγματεύσεων, για ρύθμιση του δανείου με ευνοϊκότερους όρους στο μέλλον.

          Το τρέχον επιτόκιο είναι 2,44% και αναλύεται ως εξής

            0,24%  euribor, το οποίο βαίνει μειούμενο

            1,60% περιθώριο

            0,60% εισφορά του ν.128/75

          Η αναλογία κόστους / ωφέλειας τότε και τώρα της εξυπηρέτησης του δανείου είναι δυσμενέστατη , καθόσον άλλες οι συνθήκες το 2005 και άλλες το 2014, όπου έχουν έρθει τα πάνω – κάτω.

1. Έχουμε μια οικονομία σε κατάσταση πτώχευσης. Το κράτος ψάχνει για πρωτογενή πλεονάσματα.

2. Τα έσοδα της Π.Ε. Λακωνίας από τους ΚΑΠ (Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) είναι μειωμένα.

3.  Τα μισθώματα που καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο και οι φορείς του δημοσίου τομέα, για τη μίσθωση ακινήτων, έχουν υποστεί σημαντική μείωση. Με δύο νόμους του 2011 & του 2012. Οι ιδιωτικές μισθώσεις έχουν καταρρεύσει και υπάρχουν χιλιάδες ξενοίκιαστα ακίνητα.

 4. Οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας είναι μεγάλες.

 5.  Η οικονομία κλίμακας μακροπρόθεσμα, που ήθελε να κάνει η Ν.Α. γλιτώνοντας τα ενοίκια, δεν υφίστανται

        Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι

     Α) Η Ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών απετέλεσε το φιλί της ζωής των Τραπεζών , βοήθεια από το κράτος  καίριας σημασίας.

      Β) Ότι οι  καταθέσεις της Π.Ε.Λακωνίας είναι στην δανειολήπτρια Τράπεζα και η μισθοδοσία των υπαλλήλων της γίνεται μέσω αυτής, είμαστε δηλαδή οι καλύτεροι πελάτες.

      Γ) Ότι και η Π.Ε. Λακωνίας αποτελεί και αυτή κομμάτι του κράτους στην  Περιφέρεια

       Δ) Το γεγονός ότι από τους ΚΑΠ η Π.Ε. Λακωνίας έχει έτσι ακόμη πιο λίγους διαθέσιμους πόρους , για διάφορα έργα και δράσεις που κάνει εκ των ενόντων και

       Ε) Η εξυπηρέτηση των δανείων είναι δυσβάστακτη και άδικη

       Ζητώ από την Περιφερειακή Αρχή και τον Περιφερειάρχη, του οποίου την ευαισθησία και τον ενδιαφέρον επικαλούμαι, να μας γνωρίσει τις σκέψεις  και τις ενέργειες που πρόκειται να ακολουθήσει, ώστε να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι εξυπηρέτησης των δανείων του Διοικητηρίου της Λακωνίας.

 

                                          Ηλίας Στρατηγάκος

                                       Περιφερειακός Σύμβουλος