Αθανάσιος Δαβάκης - Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας


Επαφές Δαβάκη για τους Λάκωνες Κτηνοτρόφους


Ο Βουλευτής Λακωνίας και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Θανάσης Δαβάκης, συνοδευόμενος από εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρνωνα και του Αιγοπροβατοτροφικού Συλλόγου Βόρειας Λακωνίας, επισκέφτηκε διαδοχικά τον Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Σωκράτη Αλεξιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, προκειμένου να τους θέσει ζητήματα που απασχολούν τους κτηνοτρόφους της Λακωνίας.

Συγκεκριμένα ο κ. Δαβάκης έθεσε στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ το καυτό ζήτημα για τους Λάκωνες κτηνοτρόφους, της νομιμοποίησης των σταυλικών τους εγκαταστάσεων και των γραφειοκρατικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν προκειμένου να προβούν σ’ αυτήν. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΚΑ κ. Σωκράτης Αλεξιάδης διευκρίνισε στον κ. Δαβάκη ότι με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’) δίνεται παράταση για 3 έτη (έως 12-03-2015) στους κτηνοτρόφους να προχωρήσουν στην διαδικασία νομιμοποίησης που έχουν ξεκινήσει. Κατά την διάρκεια της εν λόγω παράτασης αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής ή επιβολής προστίμων ή κατεδάφισης που τυχόν έχουν εκδοθεί και αυτές ανακαλούνται οριστικά, εφόσον εκδοθεί ή άδεια εγκατάστασης.

Στη συνέχεια ο κ. Δαβάκης και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων συναντήθηκαν και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο για το ανωτέρω θέμα, ο οποίος επεσήμανε ότι έχει ψηφιστεί σχετική τροπολογία και αναμένεται η δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ρυθμίζεται το φλέγον για τους κτηνοτρόφους ζήτημα της εξαίρεσης από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων ή κτιριακών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Με την τροπολογία αυτή οι κτηνοτρόφοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση μέχρι 30-06-2012 στις κατά τόπου Διευθύνσεις Περιβάλλοντος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ανεξάρτητα εάν συμπλήρωσαν τυχόν ελείψεις μετά την ως άνω ημερομηνία, υπάγονται στις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 23 του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174 Α’). Συνεπώς εξαιρούνται από την κατεδάφιση των σταυλικών τους εγκαταστάσεων χωρίς να έχουν την υποχρέωση προσκόμισης της τεχνικής έκθεσης μηχανικού (εφόσον υφίσταται ήδη στον φάκελο διάγραμμα κάλυψης και βεβαίωση στατικής επάρκειας, όπου αυτή απαιτείται), καθώς και χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου 300 Ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος ενημέρωσε τον κ. Δαβάκη ότι οι αποφάσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που εκδόθηκαν μετά τις 30-06-2012, σύμφωνα με τον Ν.3399/2005 και αφορούν σε αιτήσεις ενδιαφερομένων που υπεβλήθησαν στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων, μέχρι τότε, θεωρούνται νόμιμες.

Τέλος ο κ. Χαρακόπουλος είπε ότι καταβάλλεται προσπάθεια προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να μην ισχύσει για 3 έτη η επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους αγρότες και τους  κτηνοτρόφους.