Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης


Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης ανακοίνωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της  Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής καυσίμων όπως διαμορφώνεται κάθε φορά επί της εκάστοτε ημερήσιας διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης από το Τμήμα Εμπορίου.

Συγκεκριμένα:  

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΗΝΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ

 

2.600

 

2

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΠΛΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΛΙΤΡΑ

 

1.900

 

3

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100

ΛΙΤΡΑ

 

100

 

 

       Οι προσφορές θα κατατεθούν την Τετάρτη 08-01-2014

 

       Περισσότερα στοιχεία δίνονται στο τηλ. 2731021031 και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης www.hospspa.gr.