Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΥΘΕΙΟΥ


Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΥΘΕΙΟΥ θα υλοποιήσει κατά τους μήνες Δεκέμβριο 2013, Ιανουάριο, Φεβρουάριο 2014, έξι (6) προγράμματα γεωργικής επαγγελματικής κατάρτισης, για τους Νέους Αγρότες, ενταγμένα στις Πράξεις 1, 2 και 3 «Επαγγελματική Κατάρτιση Αυτοαπασχολουμένων στον Πρωτογενή τομέα (Νέοι Γεωργοί)», Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), διάρκειας 150 ωρών το καθένα.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι – υπόχρεοι εκπαίδευσης να επικοινωνήσουν ΑΜΕΣΑ με την υπεύθυνη προγραμμάτων κατάρτισης έως τη Δευτέρα 23/12/2013 στα τηλέφωνα: 27310 81711 και 6979 76 47 69.

 

                                                                                            Η Υπεύθυνη Προγραμμάτων Κατάρτισης

                                                                                                         ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΛΑΓΑΚΗ