ΙΚΑ - ΕΤΑΜ


Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας

Συστάθηκε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στη Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης Βοιών του Δήμου Μονεμβασίας για την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων της Δημοτικής Ενότητας Βοιών με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Το Γραφείο θα στεγαστεί στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος στη Νεάπολη.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας θα είναι η 27/1/2014 και οι εργασίες του θα περιλαμβάνουν όλους τους τομείς της αρμοδιότητας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.