Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Λακωνίας


Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Λακωνίας, συνεχίζοντας τις δράσεις της στην τοπική κοινωνία, προγραμματίζει από κοινού με τις Δημοτικές Οργανώσεις, κατά τις επόμενες ημέρες, ολομέλειες σε επίπεδο καλλικρατικών Δήμων.

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ να συμμετέχουν ενεργά στις ανοιχτές διαδικασίες των δημοτικών ολομελειών, με άξονες την τοπική αυτοδιοίκηση και τον αγροτικό τομέα, ώστε να συνταχθεί ένα επικαιροποιημένο σχέδιο δράσεων για τη Λακωνία, το οποίο στη συνέχεια θα προωθηθεί στους αντίστοιχους τομείς του κόμματος.

Το πρόγραμμα των δημοτικών ολομελειών έχει ως εξής :

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013 στο Γύθειο, με τη Δημοτική Οργάνωση Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στη Σκάλα, με τη Δημοτική Οργάνωση Δήμου Ευρώτα.

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 στη Νεάπολη, με τις Δημοτικές Οργανώσεις Δήμων Μονεμβάσιας και Ελαφονήσου.

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 στους Μολάους, με τη Δημοτική Οργάνωση Δήμου Μονεμβάσιας.