Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 11/12/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.45

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί σύμβασης μισθώσεως της χρήσεως του αεροδρομίου Σπάρτης - Λευκοχώματος  (σχετική η αριθ.476/2013 Α.Δ.Σ.)

Εισηγητής ο κ.Δήμαρχος

2ο Περί τροποποίησης της αριθ.646/27-11-2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών αρχομένης από 01-12-2013» 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

3ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

4ο Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

5ο Περί έγκρισης της αριθ.70/2013 απόφασης του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάρτης με θέμα «απολογισμός οικονομικού έτους 2010» (εξ αναβολής)

Εισηγητής ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

6ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013 για το έργο «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη Δ.Ε. Μυστρά».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

7ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013 για το έργο «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στη Δ.Ε. Πελλάνας».

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος  κ.Ευστράτιος Κοκκορός και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

8ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013 για το έργο «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη Δ.Ε. Σπαρτιατών».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι  κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2013 για το έργο «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη Δ.Ε. Φάριδος».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

10ο Περί  τροποποίησης προϋπολογισμού- τεχνικού προγράμματος για το έργο   «Βελτίωση διαμόρφωση δημοτικού σχολείου Παρορείου».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Χρήστος Μπουγάδης

11ο Περί  αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

12ο Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού για «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου προς Σοχά».

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί κατανομής ποσού 127.368,72€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2013 των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων του Δήμου.

Εισηγητής ο κ.Γεώργιος Κονίδης

14ο Περί κατανομής ποσού 99.390,69€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων των πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

Εισηγητής ο κ.Γεώργιος Κονίδης

15ο Περί παραχώρησης χρήσης οικίας Δημοτικού Σχολείου Λογγάστρας στον Εξωραϊστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Λογγάστρας «Η ΚΕΡΑΣΟΒΑ»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

16ο Περί έγκρισης του καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την Επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Εισηγητής ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

17ο Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου και Δήμου Σπάρτης σχετικά με τη διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού για την υποβοήθηση άσκησης ορισμένων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών της Δ/νσης Υδάτων

Εισηγητής  ο κ.Ιωάννης Καρμοίρης

18ο Περί διόρθωσης της αριθ.589/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διμόρφωση δημοτικού κτιρίου στα Βρέσθενα» αναδόχου Κ/Ξ Γερ.Λαούδη – Παν.Τσάκωνα»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

19ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις κοινοχρήστων χώρων πλησίον λατομικών ζωνών Δημοτικής Ενότητας Θεραπνών

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

20ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία στις τοπικές κοινότητες Λογκανίκου, Αγόριανης, Αγίου Κωνσταντίνου και Αλευρούς της Δ.Ε. Πελλάνας», αναδόχου Δημητρίου Μουτή.

Εισηγητές  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

21ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα στις τ.κ. Ξηροκαμπίου, Σπαρτιάς και Παλαιοπαναγιάς Δ.Ε. Φάριδος», αναδόχου Κων/νου Λαδά.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

22ο Περί έγκρισης 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και τεχνικών έργων στην τ.κ. Καστορείου της Δ.Ε. Πελλάνας», αναδόχου Ιωάννη Γομάτου.

Εισηγητές  ο Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

23ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στη Δ.Ε. Μυστρά», αναδόχου Στυλιανού Σουσάνη.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Χρήστος Μπουγάδης

24ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτίωση – Διαμόρφωση Δημοτικού Σχολείου στη Βαρβίτσα», αναδόχου Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Εισηγητές ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και η κ.Ευγενία Σοφού-Παπαστάθη

25ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Βελτιώσεις – Διαμορφώσεις Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Άρνας», αναδόχου Π. & Α. ΜΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

26ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σπαρτιατών 2013», αναδόχου Σταύρου Θεοδωρόπουλου.

Εισηγητές  οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παναγιώτης Χριστοφιλάκος

27ο Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

28ο Περί έγκρισης εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – δικύκλων του Δήμου Σπάρτης»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

29ο Περί έγκρισης εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων σύμβασης 2014»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Χρήστος Μπουγάδης

30ο Περί έγκρισης  της  υπ' αρίθμ.  73/2013  απόφασης  του  Δ.Σ.  του  Αθλητικού  Οργανισμού  Δήμου  Σπάρτης με  τίτλο  "Τροποποίηση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013"

Εισηγητής  ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

31ο Περί έγκρισης απόφασης του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2014 του Ν.Π. Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης επί τη βάση των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισμού»

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

32ο Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

33ο Περί έγκρισης Πρωτοκόλλων Παραλαβής Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

34ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου, έγκρισης μελέτης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Ανηφόρα» Τ.Κ. Πελλάνας»

Εισηγητές  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

35ο Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για ενίσχυση πιστώσεων για «επιχορήγηση συλλόγων – σωματείων»

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

36ο Περί ανάκλησης της αριθ.669/27-11-2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Περί επιχορήγησης συλλόγων – σωματείων» και λήψεως νέας απόφασης

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

37ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Πολύδενδρο», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

38ο Περί συμπλήρωσης της αριθ.425/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

39ο Περί παραχώρησης χρήσης αίθουσας στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης – Παράρτημα Λακωνίας

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός