Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2014


5/12/2013

H ομιλία του Υπουργού Αναπληρωτή Εσωτερικών κ. Λεωνίδα Γρηγοράκου κατά την συζήτηση για την Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014