Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Κάμπου Βοϊών


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΒΟΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 

20/11/2013

 

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Σας παρακαλούμε ακόμα μια φορά, ως υπεύθυνοι της εκπαίδευσης των παιδιών μας “να φροντίσετε” ώστε να γίνει πραγματικότητα το αυτονόητο: να έχουν δηλαδή δασκάλους τα παιδιά μας, στο σχολειό τους.

Τρίτος χρόνος απουσίας δάσκαλου Αγγλικής γλώσσας και άλλων ειδικοτήτων (πληροφορικής, μουσικής) στο σχολειό μας.

Δεχτήκαμε μέχρι τώρα τα περί δυσκολιών, εξαιτίας της κρίσης και των μνημονίων.

Δεν δεχόμαστε όμως να βλέπουμε να διαγράφεται καταστροφικό το μέλλον των παιδιών μας, λόγω έλλειψης γνώσεων, δεξιοτήτων και εξειδικεύσεων, που πρέπει να έχουν λάβει από το Δημοτικό Σχολείο.

Αδυνατούμε να πληρώνουμε συνεχώς τις ελλείψεις της Δημόσιας Εκπαίδευσης με τα φροντιστήρια.

Η κατανόηση και η υπομονή μας εξαντλήθηκε.

Είμαστε πια υποχρεωμένοι σαν γονείς να διεκδικήσουμε τη μόρφωση των παιδιών μας, χωρίς καθυστερήσεις, με οποιοδήποτε θεμιτό μέσο.

Η αδιαφορία ή η αδυναμία κάποιων δεν μπορεί να εμποδίζει το μέλλον και την πρόοδο των παιδιών μας.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις συνταγματικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις σας καλύτερα να παραιτηθείτε. Οι αντικαταστάτες σας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικοί.

                                                                                                    Το Δ.Σ