Δήμος Σπάρτης - Υποδομές


Εγκατάσταση εργολάβου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Οδού Λεωνίδου» στη Σπάρτη

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Λεωνίδου, πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του εργολάβου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Οδού Λεωνίδου».

Το έργο έχει σκοπό την πλήρη ανακατασκευή του δρόμου από τη διασταύρωση με την οδό Όθωνος – Αμαλίας μέχρι το βόρειο άκρο της στην οδό Αλκμάνος. Το μήκος της παρέμβασης είναι σχεδόν 1km.

Για το ιστορικό και την περιγραφή του έργου προέβησαν σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Σταύρος Αργειτάκος, ο ανάδοχος του έργου κ. Καραβέλας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Καραχάλιος και ο τέως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Απόστολος Σκρεπέτης.

Η Μελέτη του έργου, προϋπολογισμού 2.229.850€ εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο την 27-6-2012. Στις 28-11-2012 με Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και στις 6-3-2013 προεγκρίθηκε η δημοπράτησή του. Στις 16-4-2013 διενεργήθηκε η δημοπρασία, η οποία επαναλήφθηκε στις 9-7-2013. Στις 27-8-2013 κατακυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή, από όπου προέκυψε μειοδότης η εταιρία «ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ» με έκπτωση 43,08 %.

Ο Προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 1.269.234,55€ (Με ΦΠΑ).

Στο έργο προβλέπεται να γίνει πλήρης αποξήλωση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων σε όλο τους το πλάτος. Θα ακολουθήσει πλήρης ανακατασκευή βάσης και υπόβασης ικανών να αντέξουν φορτία βαρέων οχημάτων.

Η οδός θα έχει ένα ασφαλτοστρωμένο ρεύμα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση μέγιστου πλάτους 3,70m. Τα δύο ρεύματα θα διαχωρίζονται από νησίδα ελάχιστου πλάτους 0,60m.

Επίσης, δημιουργούνται συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης πλάτους 2m που θα επιστρωθούν με κυβόλιθους. Τα πεζοδρόμια, με πλάτος που κυμαίνεται από 4,00 έως 6,00m, θα επιστρωθούν κατά κανόνα με κυβόλιθους και εν μέρει με τσιμεντόπλακες. Η διαμόρφωση των κρασπέδων είναι τέτοια που θα αποτρέπει τη στάθμευση επί των πεζοδρομίων αλλά και το διπλοπαρκάρισμα.

Προβλέπονται ακόμη:

  • ράμπες και ζώνες απρόσκοπτης πορείας ατόμων μειωμένης κινητικότητας
  • τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού για τη λειτουργική αναβάθμιση του χώρου, όπως κάδοι απορριμμάτων, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων και ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων
  • δημιουργία νησίδων πρασίνου με θάμνους καθώς και φύτευση περίπου 140 νέων δένδρων.

Για τον ηλεκτροφωτισμό θα τοποθετηθούν στα πεζοδρόμια 105 ιστοί ύψους 6m με 210 φωτιστικά, ενώ για την άρδευση θα εγκατασταθεί πλήρως αυτοματοποιημένο δίκτυο σε όλο το μήκος της οδού, το οποίο θα συνδεθεί στο υπάρχον δίκτυο Όθωνος – Αμαλίας.