Δήμος Σπάρτης : Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης.

Τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων) στις 19/11/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00

Τα θέματα θα είναι :

1ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση «Γεφυράκι» στην Τ.Κ. Σκούρας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

2ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Βελτίωση κτιρίων τ.κ. Καρυών», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Δημήτριος Αρβανίτης

3ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Βορδόνιας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

4ο Περί καθορισμού φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πελλάνας», έγκρισης της μελέτης και εκτέλεσης του έργου και καθορισμού τρόπου κατασκευής του.

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Παρασκευάς Καλομοίρης

5ο Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χώρου στάθμευσης στον Άγιο Ιωάννη της Δ.Ε. Μυστρά» αναδόχου Κων/νου Μουτσόπουλου

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Δημήτριος Καραχάλιος και κ.Χρήστος Μπουγάδης

6ο Περί έγκρισης 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση φθαρμένων  οδοστρωμάτων Δ.Ε Σπαρτιατών», αναδόχου Ιωάννη Μπορέτου.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

7ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου «Αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και λεβητοστασίου κολυμβητηρίου», αναδόχου εταιρείας «ΠΟΛΥΕΡΓΟΝ Χ.Λεοντάκης – Χ.Κυριαζίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος και ο κ.Λεωνίδας Καράντζαλης

8ο Περί έγκρισης του αριθ.1/2013 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (αίτημα εταιρείας ΑΦΟΙ Ε.Βλογιαννίτη Ο.Ε.)

Εισηγητής ο κ.Απόστολος Σκρεπέτης

9ο Περί εγκρίσεως της αριθ.51/07-10-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης με θέμα « Περί ψήφισης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης του Ν.Π.  Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης οικονομικού έτους 2014».

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

10ο Περί εγκρίσεως της αριθ.52/07-10-2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου  Σπάρτης με θέμα « Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2013».

Εισηγητής  ο κ.Μάριος Τζωρτζάκης

11ο  Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΧΡΥΣΑΦΩΝ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΓΡΙΑΝΩΝ - ΚΕΦΑΛΑ"

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

12ο  Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΑ - ΣΚΟΥΡΑΣ - ΠΛΑΤΑΝΑΣ" 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

13ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της προμήθειας φωτογραφικού υλικού»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

14ο Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια «συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών Καταστημάτων (προμήθεια υλικών)»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

15ο Περί  έγκρισης δαπανών για την Εορτή Οσίου Νίκωνος – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

16ο Περί  έγκρισης δαπανών για την εορτή Αγίου Θεοκλήτου  – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών»

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

17ο Περί τροποποίησης των αριθ.605/2013, 609/2013, 610/2013 και 612/2013 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής  ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

18ο Περί τροποποίησης της αριθ.572/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ειδική εκλογική αποζημίωση βουλευτικών εκλογών 2012- αποδοχή χρηματοδότησης».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

19ο Περί τροποποίησης της αριθ.574/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την απόδοση χαρτοσήμου ενοικίων προηγουμένων χρήσεων.

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

20ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση της πίστωσης για «Επέκταση Δημοτικού φωτισμού».

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Ευστράτιος Κοκκορός

21ο Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Ι.Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΣΣΑΣ Δ.Δ. ΧΡΥΣΑΦΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

22ο Περί  ψήφισης τεχνικού προγράμματος έτους 2014

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Δημήτριος Καραχάλιος

23ο Περί  έγκρισης ετήσιου προγράμματος δράσης 2014

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος

ΕΠΙΣΗΣ,

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού  έτους 2014

Εισηγητές οι Αντιδήμαρχοι κ.Ευστράτιος Κοκκορός και κ.Δημήτριος Καραχάλιος