Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας & Σπάρτης


Δημοσιεύθηκε τη Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013 η δεύτερη από τις τέσσερις Δημόσιες Προσκλήσεις, που αφορά στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε δημόσιους φορείς.

Η Δημόσια Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία 27.948 θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της πρόσληψης προσωπικού για χρονικό διάστημα 5 μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας.

Επωφελούμενοι φορείς είναι και οι Ιερές Μητροπόλεις.

Για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης προβλέπονται 33 θέσεις, που κατανέμονται ως εξής: Για Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση δύο (2) Διοικητικού, μία (1)  Νηπιαγωγών και τρεις (3) Νοσηλευτών, για Τεχνολογική Εκπαίδευση έξι (6) Νοσηλευτών, μία (1) Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) Βιβλιοθηκονόμων και τρεις (3) Βρεφονηπιοκόμων, για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τρεις (3) Ηχοληπτών και δέκα (10) Γενικών Καθηκόντων και για Υποχρεωτική Εκπαίδευση δύο (2) Γενικών Καθηκόντων.

Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 ετών και άνω, λήγει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 στις 12:00 το μεσημέρι και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.