Περιφέρεια Πελοποννήσου - Θέματα Υγείας


Πέτρος Τατούλης: Προτεραιότητα τα θέματα υγείας στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Η αρμοδιότητα του τομέα υγείας να περάσει στις Περιφέρειες


Τα θέματα που αφορούν στη στρατηγική του τομέα της Υγείας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 και την εφαρμογή της στις Περιφέρειες της Χώρας και ιδιαίτερα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, συζήτησε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013.

Ο κ. Τατούλης επισήμανε την αδυναμία συντονισμού των παρεμβάσεων στο τομέα της Υγείας από το Υπουργείο στην Περιφέρεια και τόνισε την ανάγκη επαναφοράς στο νόμο του Καλλικράτη της αρχικής διάταξης περί της ανάληψης αρμοδιοτήτων προγραμματισμού και εποπτείας των δομών και υπηρεσιών υγείας από τους Περιφερειάρχες.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επεσήμανε επίσης στον Υπουργό Υγείας κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται για τον τομέα της Υγείας με επιδείνωση ορισμένων δεικτών, όπως: η επικίνδυνη αύξηση του δείκτη γήρανσης του πληθυσμού με ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στη παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών περίθαλψης, η αύξηση της παιδικής θνησιμότητας και η μετανάστευση στο εξωτερικό ιατρικού ανθρώπινου δυναμικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Υγείας, συμφώνησε με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κρισιμότητα της επιδείνωσης των παραπάνω δεικτών και ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αναστροφή τους, ενώ υποσχέθηκε να εξετάσει την θεσμική κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού και εποπτείας του τομέα της Υγείας στις Περιφέρειες από τους Περιφερειάρχες.