Δήμος Μονεμβασίας


Δήμος Μονεμβασίας - Πρόσληψη ενός Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου με 8μηνη σύμβαση.

Σε πρόσληψη ενός ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών προχωρά η Κοινωφελή Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασίας (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Νεάπολη του Δήμου Μονεμβασίας. Τα καθήκοντα θα είναι του Συνοδού Επισκεπτών Σπηλαίου και θα καλυφθούν εποχικές ή  παροδικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Δήμο Μονεμβασίας