Δήμος Μονεμβασίας - Κοινωνική πολιτική.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

 

 

11/11/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατόπιν τελικού ελέγχου από τη ΓΓΠΣ του Υπουργείου οικονομικών ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δικαιούχων της Δωρεάν Διανομής Τροφίμων 2013-2014, από τα αποθέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα ονόματα των απορριπτόμενων από το πρόγραμμα.

Οι σχετικές καταστάσεις δικαιούχων βρίσκονται στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Σας επισημαίνουμε ότι οι απορριπτόμενοι κρίθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ σύμφωνα με το τεκμαρτό τους εισόδημα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΙΦΕΡΗ