Λιμεναρχείο Γυθείου


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την 14η μηνός Νοεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο Λιμενικό Κατάστημα Γυθείου, θα πραγματοποιηθεί πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση κατασχεθέντων από την Υπηρεσία μας αλιευτικών εργαλείων: α) ενός (01) παραγαδιού «ανετάριστου», β) ψαροντούφεκων και γ) ειδών εξοπλισμού υποβρύχιας αλιείας και κατάδυσης.

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να συμμετέχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, θα πρέπει να βρίσκονται στο Λιμενικό Κατάστημα την ανωτέρω ημέρα και ώρα, φέροντας μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους και τον Α.Φ.Μ.