Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης


Νέο νομοθετικό πλαίσιο για εκπτώσεις – προσφορές

Σας ενημερώνουμε ότι ο νέος νόμος 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» επιφέρει αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις εκπτώσεις και τις προσφορές. Συγκεκριμένα:

  • Εισάγονται πλέον τέσσερις εκπτωτικές περίοδοι με τις τακτικές εκπτώσεις και τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους:
  1. Χειμερινές εκπτώσεις (από τη 2η  Δευτέρα του Ιανουαρίου, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου)
  2. Θερινές εκπτώσεις (από τη 2η Δευτέρα του Ιουλίου, μέχρι το τέλος Αυγούστου)
  3. 1η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος (το 1ο δεκαήμερο του Μαΐου)
  4. 2η ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος (το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου)

Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

  • 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις με οποιονδήποτε τρόπο. Ο περιορισμός αυτός ισχύει τόσο για τις τακτικές εκπτώσεις όσο και για τις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους.
  • Η χρήση ποσοστού επιφυλάσσεται πλέον μόνο για τις τακτικές εκπτώσεις. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών.
  • Mπορούν να διενεργούνται προσφορές για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 10 ημέρες. Τα προσφερόμενα είδη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Ως είδος νοείται ο κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν 60 ημέρες από την προηγούμενη. Οι προβλέψεις αυτές δεν εφαρμόζονται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.
  • Οι αναγγελίες των δεκαημέρων προσφορών  θα γίνονται πλέον στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, αντί για τη Διεύθυνση Εμπορίου της κάθε Περιφέρειας και στον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, η πρώτη ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 και θα λήξει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. Τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά και  την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2013, την πρώτη Κυριακή της ενδιάμεσης εκπτωτικής περιόδου.

Έπειτα από έρευνα που διενήργησε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδας, οι Εμπορικοί Σύλλογοι τάσσονται ομόφωνα κατά του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές.

Κατόπιν τούτων, ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης ενημερώνει τα μέλη του ότι τα καταστήματα την Κυριακή 3 Νοεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά.

 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ